https://viu.tv/encore/sorina-fok
Wikipedia 好人好姐

演員: 劉美君 江若琳 江芷銦 張建聲 陳澄騫 沈震軒 雨僑

何美好,美藉華人,人稱「好姐」。54歲的好姐保養得宜,祟尚自然,在國外生活經常被誤以為是三十出頭、秀色可餐的待嫁中女。一年前,好姐丈夫因病離世後,懷疑自己患上雙重人格症,內心經常出現黑暗面,自我掙扎矛盾;隻身在外的好姐不甘寂寞,毅然回港定居,希望跟女兒互相照應,也希望對病情有所改善。

Attached Files
s01.torrent (46.74 KB, 532 downloads)
SHA1: 803dd05a8f123089dc6cced1a58598e23059a941
s02.torrent (47.24 KB, 464 downloads)
SHA1: 0439f05cd9d205461b728ea113acdc2a16f9ead6
s03.torrent (46.97 KB, 396 downloads)
SHA1: a85c42ff0948bb64d9378f60abd11c6618e59592
s04.torrent (46.87 KB, 378 downloads)
SHA1: c606c51d2ccfe0addd363b5a0a429c40c6838da6
s05.torrent (48.26 KB, 382 downloads)
SHA1: 20599c8f24fd697cfd8cd4b5a4dcc3626d58a67e
s06.torrent (48.16 KB, 412 downloads)
SHA1: 240a5312c5baf84688e331c3fd82e6b374b9cff1
s07.torrent (47.25 KB, 357 downloads)
SHA1: 246d7e1b3b008ee29033df267f8dc38ed268c1d8
s08.torrent (47.72 KB, 347 downloads)
SHA1: bb74f61b51f30b755280b4c84f64d68e183fb8c3
s09.torrent (48.13 KB, 396 downloads)
SHA1: 406e1b761bc48dc076832cb2861eb78ba9e838cd
s10.torrent (46.87 KB, 358 downloads)
SHA1: 3845a5eca9ee420b7f88389940d39ce477da4183
s11.torrent (48.27 KB, 397 downloads)
SHA1: 145e62de6ab7e1e501234c020fbc365067970461
s12.torrent (50.29 KB, 424 downloads)
SHA1: b883fa7693297647855ec02261f94c4830de6e95
s13.torrent (47.7 KB, 311 downloads)
SHA1: f8a4a2e248151bb13eee2f9388f00ac4e310aff8
s14.torrent (46.75 KB, 336 downloads)
SHA1: db2f47f39bd6ecb4d787f14837fcca9d593c0ac2
s15end.torrent (47.63 KB, 307 downloads)
SHA1: e0a2c6e38aeea6b1763efb643e6dba9d9dfe07d6
Last edited by ETPlanet; 02/13/20 07:59 PM.