https://viu.tv/encore/hong-kong-west-side-stories-full-version
zh.wikipedia.org/wiki/向西聞記

演員: 張繼聰, 胡杏兒, 陳意嵐 (Tarah), 杜小喬, 甄詠珊, 東方昇, 王宗堯

新香港黑色曲線單元劇。由你我眼中,所聞所見的奇人奇事,構成一連串香港故事!揭露城市陰暗荒謬的另一側,探射香港人心底裡身在社會角落的貪、嗔、癡、恨、愛!每段難以置信卻真實貼地的人生奇遇。追求黃金、卻製造垃圾,在慾望泛濫的時代,迷失掙扎的你和我,最後得到的會是甚麼?失去的又是甚麼?

Attached Files
h01.torrent (28.39 KB, 336 downloads)
SHA1: 9d85dfc8a44763311746942e6cc576626c1bec10
h02.torrent (29.41 KB, 289 downloads)
SHA1: 9ae3b237d9837c7d4551212aa12fba39321469d6
h03.torrent (26.6 KB, 302 downloads)
SHA1: 26c354a34c2320cdc1a8da6f27fbbe17e8cab28f
h04.torrent (32.77 KB, 308 downloads)
SHA1: 763e05e902d4021f9579ed863353db9623f42324
h05.torrent (24.01 KB, 277 downloads)
SHA1: d0eb56d95f502ce712902a23eca128d751f9b040
h06.torrent (23.37 KB, 261 downloads)
SHA1: 401be3fe3c1660d744f6c7f6ed8f435d81970f77
h07.torrent (24.54 KB, 268 downloads)
SHA1: e76c8a72d90bfa1e52c71a1bb299de40af90665a
h08.torrent (29.5 KB, 259 downloads)
SHA1: cbdb4a97702deac59370bf2ad1655dbb51138fcc
h09.torrent (30.28 KB, 265 downloads)
SHA1: cf4f80f4b3c2beb63c5af6fcd938cd3f991bf81e
h10.torrent (29.06 KB, 267 downloads)
SHA1: e685252bde6b9429194c00da83d97415d95c432f
h11.torrent (26.19 KB, 256 downloads)
SHA1: 4f058a6c86933123e96cf97394344d2214d88d05
h12end.torrent (30.7 KB, 264 downloads)
SHA1: 045a3edac198fd0736bb479fb6c32292e057833c