Logo

Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Joined: Nov 2007
Likes: 6
E
ET Ultimate
OP Offline
ET Ultimate
E
Joined: Nov 2007
Likes: 6
https://programme.mytvsuper.com/tc/130203/
https://zh.wikipedia.org/wiki/愛美麗狂想曲

演員: 陳豪、李佳芯、蕭正楠、陳瀅、曹永廉、譚凱琪、楊詩敏、姚嘉妮、朱智賢、劉溫馨
編審: 黃秉怡、黎家明、關頌玲

主婦王麗美結婚十年,重投職場,在麥子風的公關公司任職,及後卻發覺青春錯付丈夫,決定離婚。子風與蘇澤基、唐仁、蔡思琪是好拍檔;而麗美和思琪是閨密,在公司還認識到李小勇、何雨欣,這群花樣男女,經歷暗戀、明戀、姊弟戀、不倫戀,情場裡跌跌碰碰,各自精彩!姊妹們各有追尋,在事業上互相角力的同時建立深厚情誼,在情海衝擊中互相扶持。究竟女人的幸福是甚麼?經過日子的洗練,麗美終於明白,幸福已經握在掌心……

Attached Images
b01.torrent (45.36 KB, 644 downloads)
SHA1: f7eb6c9b9f2dba46f27dd4d1af7d521fdb0801eb
b02.torrent (45.64 KB, 580 downloads)
SHA1: 74fff9dab618f7d2819cc8134bb58252e3673d06
b03.torrent (45.54 KB, 594 downloads)
SHA1: e60a8dd44f5f5257bb5dac3a4098b507d8faff18
b04.torrent (45.56 KB, 574 downloads)
SHA1: fca87eaf65d9456c0bca3c8a85f3cb06d9f98cc5
b05.torrent (45.58 KB, 558 downloads)
SHA1: 543850ae6b29e44b17e5884c1d2d9b1e79b4a177
b06.torrent (45.22 KB, 556 downloads)
SHA1: abcfd6ba6463a7625859c516cf713f4655b40a60
b07.torrent (45.5 KB, 548 downloads)
SHA1: a570ac32769bf2c21ef307aee44b26b65f705de9
b08.torrent (45.55 KB, 557 downloads)
SHA1: 300c13f5c679008712356cf8f8bcf9a91af17e16
b09.torrent (45.39 KB, 544 downloads)
SHA1: e420df995bb7d33399fa61988eeb8057d736e573
b10.torrent (45.57 KB, 547 downloads)
SHA1: aaa1ff4596712d6e84734e329d0ddd4c9f88676a
b11.torrent (45.79 KB, 559 downloads)
SHA1: 0b9c25c19f3d2bf868dc7380f4f48324ec902294
b12.torrent (45.72 KB, 545 downloads)
SHA1: 5592b2b6191d091e3edcd49c479fcf80e6402fa9
b13.torrent (45.52 KB, 549 downloads)
SHA1: 548c74e698d45b6a1633718c5fd2468a551fe8a0
b14.torrent (45.6 KB, 560 downloads)
SHA1: b0593c027d98e14b1ccf2e024fb645ca88f9c833
b15.torrent (45.77 KB, 548 downloads)
SHA1: 1a0c5431cc23aa421f8d3e0d28292fc5985b48d7
b16.torrent (45.73 KB, 554 downloads)
SHA1: 84b0cedc0e4447188e2a851c593c28d4fc2fc51c
b17.torrent (45.44 KB, 551 downloads)
SHA1: d03af471365bdeab8302392a8f926ed0b510b1ae
b18.torrent (45.64 KB, 554 downloads)
SHA1: 35c41d544523eb4b95b2349b081bb45b18682e6b
b19.torrent (45.59 KB, 538 downloads)
SHA1: ad98f5ba33f4f660ffe41416cc4d45670b7d68f3
b20.torrent (45.54 KB, 532 downloads)
SHA1: b785b0a1911c45dd09aa803a6cbfba52f00608ee
b21.torrent (45.9 KB, 544 downloads)
SHA1: d9d127d34aa05e26cb2c91774e0372ce582a0275
b22.torrent (45.45 KB, 534 downloads)
SHA1: 6899e6190f85a889eb9b6b65962d3e7f1345fb77
b23.torrent (45.7 KB, 534 downloads)
SHA1: 76540ab3617aaa382e9c2f7fe4d1e90988496c06
b24.torrent (45.56 KB, 551 downloads)
SHA1: a4edabcbf9693c5369c792cdd216d2d7323fafcf
b25.torrent (45.37 KB, 556 downloads)
SHA1: 5ac6333b941a2f36a4693a7170db659354e70e61
b26.torrent (45.84 KB, 573 downloads)
SHA1: b9f352cf40bad9fd7b114f521843c7eff4169d05
b27.torrent (45.49 KB, 577 downloads)
SHA1: 5f85264530e6171fa3dd3cccb67231b073723070
b28.torrent (45.74 KB, 565 downloads)
SHA1: bf14373bfa5d98e71a5aa045cef07482435e8ec7
b29fix.torrent (47.04 KB, 511 downloads)
SHA1: 326d1f6c73d517e1c65184747db79a0f2aed67d1
b30end.torrent (45.66 KB, 556 downloads)
SHA1: 15291db4d5a1f4d05af8f10ac55cda5765107e7a
Last edited by ETPlanet; 01/24/21 10:20 AM.
Joined: Nov 2007
Likes: 6
E
ET Ultimate
OP Offline
ET Ultimate
E
Joined: Nov 2007
Likes: 6
wink

Attached Images
b29 fix2.torrent (45.55 KB, 112 downloads)
SHA1: 1204055f10b000bea9dbda3456a36bac908bac52
b01-30end.torrent (159.05 KB, 138 downloads)
SHA1: 37ecb1b90a9bfe5962d47301fae4d1261808de6b

Moderated by  ETPlanet 

Link Copied to Clipboard


© 1999-2020 ETPlanet.com

Affiliate: TackTech


Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5