[China]2022 Love Like the Galaxy 星汉灿烂•月升沧海
https://en.wikipedia.org/wiki/Love_Like_the_Galaxy

Also Known As: 星汉灿烂 / 星汉灿烂·月升沧海 / 月升沧海 / 星汉灿烂,幸甚至哉
Language: 普通话
导演: 费振翔 Zhenxiang Fei
编剧: 郑怡 Yi Zheng
演员: 吴磊 Leo Wu
- 赵露思 Lusi Zhao
- 郭涛 Tao Guo
- 曾黎 Li Zeng
- 保剑锋 Jianfeng Bao
- 童蕾 Lei Tong
- 李昀锐 Yunrui Li
- 余承恩 Chengen Yu
- 徐娇 Jiao Xu
- 曹曦文 Xiwen Cao
- 施诗 Shi Shi
- 陈意涵 Estelle Chen
- 张月 Yue Zhang
- 汪卓成 Zhuocheng Wang
- 王梓薇 Ziwei Wang
- 高寒 Han Gao
- 许娣 Di Xu
- 张天阳 Tian-Yang Zhang
- 彭杨 Yang Peng
- 沙宝亮 Baoliang Sha
- 姜超 Chao Jiang
- 陈数 Shu Chen
- 叶祖新 Zuxin Ye
- 高雄 Eddy Ko
- 盛俊宇 Junyu Sheng

简介:
  将军凌不疑(吴磊 饰)大捷归来,在追查旧案的过程中结识了被罚在乡野“思过”的留守儿童程少商(赵露思 饰),只此一眼,便是万年。背负血海深仇的凌不疑与自幼缺爱的程少商,互相吸引也彼此刺伤,在一次次共赴生死后,他们认清了彼此的感情,相互治愈、用爱消融仇恨。同时二人也在这些经历中各自变化成长,慢慢与自己和过去和解,并坚守内心的正义,携手化解国家危机,成就一段佳话。该剧由关心则乱小说《星汉灿烂,幸甚至哉》改编。

1080P:
magnet:?xt=urn:btih:399B8DAA2979AF4EA3823F7D2BB9C9C465A03E0C

magnet:?xt=urn:btih:167DF20310AC345C304CF4C49EB57BC0D8CD9880


2160P:
magnet:?xt=urn:btih:2762E51DBB71661AAF64D535B429C7A4519BE2B4

magnet:?xt=urn:btih:5834CE2FC65EA648EE3FA6972E5D273977083A84

magnet:?xt=urn:btih:C6A91B7919F653A99FFF7A9508D9D32B65405675

magnet:?xt=urn:btih:F9FD10B308D8BF486ECE879976A113BC9DF1734F

Note: these are not my upload/link.

Attached Images
2160p.torrent (189.72 KB, 245 downloads)
SHA1: 85eb1e823c3f66c997bba05cc58ab6d707ab182e